27 nov. 2013

O PARTIDO POPULAR DE O BARCO MANIFESTA O SEU MÁIS PROFUNDO REXEITAMENTO A CALQUERA FORMA DE VIOLENCIA EXERCIDA CONTRA AS MULLERES


  • Os populares barquenses defenden que as situacións de violencia de xénero requiren unha resposta coordinada, eficaz e interdisciplinar por parte das distintas administracións

O Barco de Valdeorras.- 22 de novembro de 2013. Con motivo da conmemoración o próximo 25 de novembro do Día internacional para a eliminación da violencia contra a muller, o Partido Popular de O Barco manifesta o seu máis profundo rexeitamento a calquera forma de violencia exercida contra as mulleres.


A violencia, que nas súas distintas formas se exerce contra as mulleres, constitúe a mais clara manifestación das desigualdades que persisten entre mulleres e homes, constituíndo un atentado contra o dereito á vida, á seguridade e á liberdade, á dignidade e á integridade física e psíquica das vítimas e, polo tanto, un obstáculo para o desenvolvemento dunha sociedade mais xusta e igualitaria.


As situacións de violencia de xénero requiren unha resposta coordinada, eficaz e interdisciplinar por parte das distintas administracións.


A través da mellora da coordinación interinstitucional e da garantía dos dereitos que o noso ordenamento xurídico recoñece ás vítimas e aos seus fillos e fillas, preténdese alcanzar unha resposta máis eficaz, centrada na prevención da violencia de xénero, unha mellor protección das mulleres e dos seus fillos e fillas e unha atención personalizada que contribúa á súa recuperación integral.


Por iso, resulta imprescindible xuntar todos os esforzos para facer fronte a este grave problema público e social, apelando á unidade de todas as forzas políticas e das Administracións Públicas, contando coa implicación da sociedade no seu conxunto e apoiando o labor das organizacións especializadas da sociedade civil.


Consciente da necesidade de seguir avanzando neste ámbito, o Partido Popular de O Barco reitera o seu compromiso co obxectivo de alcanzar unha sociedade libre de violencia na que as mulleres gocen da dignidade e os dereitos que lles son inherentes, como corresponde a unha sociedade libre e democrática.

No hay comentarios:

Publicar un comentario