20 may. 2014

EL GRUPO POPULAR LE PIDE A LA CONCEJALA DE ASUNTOS SOCIALES QUE REPRENDA AL ALCALDE DE O BARCO POR LA UTILIZACIÓN DE LENGUAJE SEXISTA

 
  • Las concejalas del grupo popular presentaron un escrito en el Concello en el que manifiestan su queja y rechazo por la utilización del lenguaje sexista que está realizando el Alcalde de O Barco. 
  • En 2002 el pleno del Concello acordó por unanimidad una declaración a favor de la utilización de un lenguaje no discriminatorio para ambos sexos.
  • Estela Fernández, Nieves Rodríguez y Manuela Rodríguez consideran que “el alcalde tendría que ser el primero en dar ejemplo, y en sus manifestaciones públicas hacer un uso correcto del lenguaje no sexista”.O Barco de Valdeorras, 19 de mayo de 2014.- Las concejalas del grupo popular de O Barco, Estela Fernández, Nieves Rodríguez y Manuela Rodríguez, acaban de presentar un escrito en el Concello expresando su malestar por la utilización de lenguaje sexista que está realizando el alcalde de O Barco.


En el escrito, que va dirigido a la Concejalía de Asuntos Sociales, las concejalas populares exponen que:
 
 
Desde el Grupo del Partido Popular, queremos manifestar nuestra queja y rechazo a la utilización del lenguaje sexista que está realizando el Alcalde de O Barco.


Además de varias declaraciones públicas, ponemos como ejemplo recientes escritos expuestos al público como la carta enviada a los vecinos y vecinas a cerca de la Campaña de Reciclaje y el “Saluda” del Alcalde en el Programa de las Fiestas de Santa Rita.

Expresiones como “un grupo de vecinos dedican parte de su tiempo libre a la organización de las fiestas” nos parece al Grupo Popular una falta de consideración a Leyes y Acuerdos adoptados a cerca del uso del lenguaje no sexista.

Tales como la Aprobación en el Parlamento Europeo en 2008 del Informe sobre el Lenguaje No Sexista.

Y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo en la que se aprobó la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Terminan las concejales pidiéndole “a la Concejalía de Asuntos Sociales para que estime oportuno realizar los cambios necesarios en la expresión lingüística de carácter sexista que se utiliza en este Ayuntamiento por el Grupo de Gobierno”.

Desde el Grupo Popular, recuerdan que en 2002 el pleno del Concello acordó por unanimidad una declaración a favor de la utilización de un lenguaje no discriminatorio para ambos sexos. Un acuerdo que fue trasladado a todas y todos los trabajadores municipales, así como a los diferentes centros educativos y asociaciones de O Barco.

Las tres concejalas populares consideran que “el alcalde tendría que ser el primero en dar ejemplo, y en sus manifestaciones públicas hacer un uso correcto del lenguaje no sexista”.

8 may. 2014

MOISÉS BLANCO TRASLADOU Á CONSELLEIRA DE FACENDA A PREOCUPACIÓN DOS AFECTADOS EN VALDEORRAS POLAS PENSIÓNS DA EMIGRACIÓN


O deputado popular recordou o acordo parlamentario “para que os beneficiarios/as de pensións da emigración se lles exima do pago de sancións e habilite períodos de pagamento máis longos para abonar as declaracións complementarias”
 
 
- A Conselleira confirmou ao deputado popular o apoio da Xunta á xusta reivindicación dos afectados e que así se llo transmitiron ao Goberno central

 

Santiago, 7 de maio de 2014.- O deputado do Grupo Popular, Moisés Blanco Paradelo, reuniuse hoxe coa Conselleira de Facenda do Goberno galego para trasladarlle a preocupación dos pensionistas de Valdeorras que cobran pensións da emigración ao que Elena Muñoz respostou que a Xunta de Galicia apoia as súas xustas reivindicacións e así se llo transmitiron ao Goberno do Estado.
 


O deputado popular recordou o acordo aprobado por unanimidade no Parlamento recentemente no que se solicitaba á Axencia Tributaria que regularizara a situación dos pensionistas que cobren pensións da emigración sen consideralos defraudadores fiscais, os eximira do pago de sancións e habilitara períodos de pagamento máis longo que os estipulados habitualmente para afrontar os pagos polas declaracións complementarias.
 


Moisés Blanco recordou na reunión mantida coa conselleira que “na maior parte dos casos estes pensionistas galegos que traballaron no estranxeiro e non tributaron nos últimos anos polas pensións non o fixeron con afán defraudador nin mala intención polo que é preciso que se informe sobre as súas obrigas fiscais e que a regularización se faga sen sancións e se adíe o pago deste cumprimento a todas e todos os afectados”.A conselleira de Facenda recordoulle ao deputado popular que a Xunta de Galicia, aínda que non ten competencia algunha nesta materia, púxose a traballar dende o primeiro momento reuníndose co colectivo para recoller as súas inquedanzas. Posteriormente indicou que o departamento autonómico solicitou á Axencia Tributaria estatal que prestara especial atención e consideración ao colectivo de afectados e que analizara as posibles solicitudes de aprazamento e fraccionamento da débeda tributaria que puidera xurdir.

7 may. 2014

O PP PRESENTA UNHA MOCIÓN SOBRE O MANTEMENTO DO PARTIDO XUDICIAL DE O BARCO DE VALDEORRAS


SOBRE O MANTEMENTO DO PARTIDO XUDICIAL DE O BARCO DE VALDEORRAS”

O pasado 4 de abril o Ministro de Xustiza presentou ante o Consello de Ministros o anteproxecto de Lei Orgánica do Poder Xudicial. Un ambicioso anteproxecto que contén reformas de gran interese, pero que tamén contempla a supresión dos actuais partidos xudiciais e a creación de Tribunais Provinciales de Instancia.

Sen lugar a dúbidas, esta decisión, sería moi prexudicial para comarcas coma a nosa, posto que a dispersión xeográfica, o envellecemento da poboación e mesmo características orográficas que dificultarían en moitos casos os desprazamentos á capital da provincia, cuestión que vai en contra do dereito cidadán de acceso a unha tutela xudicial efectiva como garante o artigo 24 da Constitución Española.

Aínda que anteproxecto de lei ten un longo percorrido parlamentario, desde o Grupo Municipal Popular consideramos que durante todo o procedemento ten que quedar acreditada a non supresión dos partidos xudiciais nas vilas que son cabeceira de comarca.

O achegamento e cercanía da administración de Xustiza ao cidadán debe ser un feito irrenunciable, contemplando tamén os problemas que se derivarían da desaparición dos actuais partidos xudiciais non sólo para os cidadáns senón tamén para os/as profesionais da xustiza, abogados/as e procuradores, concellos, etc.

Ademais, sería unha contradición que deixaría sen efecto o esforzo inversor realizado pola Xunta de Galicia á hora de construír e dotar ás sedes xudiciais, como sucedeu na construción do novo edificio que alberga os Xulgados de O Barco, cunha inversión superior os 2,5 millón de euros.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:


- O Pleno do Concello de O Barco:


1º. Manifesta o seu rexeitamento á previsión do anteproxecto de Lei Orgánica do poder xudicial, que determina a desaparición dos actuais partidos xudiciais.

2º. Insta ao Goberno do estado a que garanta o mantemento dos actuais partidos xudiciais na provincia de Ourense, e de xeito particular o partido xudicial de O Barco de Valdeorras.

3º. Dá traslado deste acordo a todos os concellos que pertencen ao noso partido xudicial, á Xunta de Galicia e ao Goberno de España para o seu coñecemento e efectos oportunos.