30 nov. 2010

EL ASFALTADO DE TODA LA AVENIDA PRINCIPAL DE O BARCO HA QUEDADO EN UNA SITUACIÓN MANIFIESTAMENTE MEJORABLE

Después de todos los inconvenientes y las molestias que han generado las obras de asfaltado de toda la carretera principal que atraviesa O Barco, a la vista del resultado, podemos afirmar que es una obra "manifiestamente mejorable".

El Partido Popular de O Barco, (cámara en mano), ha elaborado un dossier con una veintena de fotografías en las que se puede comprobar el mal estado en el que han quedado varios tramos de esta vía principal.Especialmente destacables son las uniones centrales de los dos carriles en la práctica totalidad de la carretera. Tampoco se puede observar un mejor resultado en la mayoría de las juntas que unen las distintas calles.

Todo esto se completa con alcantarillas sucias, bordes y cunetas mal acabadas, y varias zonas con pequeñas "calvas" y agujeros, en las que se puede llegar a ver el asfaltado antiguo. De hecho, coincidiendo con estos días de lluvia ya se han formado nuevos charcos y "otra vez" se han visto alcantarillas desbordadas, como venía sucediendo hasta la fecha.

Desde el Partido Popular de O Barco estamos convencidos de que este mal resultado es fruto de la falta de planificación, descoordinación y a veces improvisación, pero sobretodo, de las prisas de última hora, situación a la que ya nos tiene acostumbrados el gobierno municipal socialista.


25 nov. 2010

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE O BARCO POPULARES (AMOP)

Ayer miércoles, 24 de noviembre a las 20:30 horas, en la sede local del Partido Popular se constituyó la Asociación de Mulleres de O Barco Populares (AMOP), integrada en la Rede Ourensana de Mulleres Populares, dependiente del Partido Popular de la provincia de Ourense.Así mismo, se procedió a la lectura de un comunicado con motivo de la conmemoración del Día Internacional en contra de la violencia de Género. Al acto acudió una buena representación de mujeres que acompañaron al presidente local y candidato a la alcaldía, Moisés Blanco Paradelo.

COMUNICADO DE AMOP

Neste ano de 2010, que está a piques de rematar, o fenómeno da violencia contra as mulleres por parte das súas parellas ou ex parellas ten dado mostras evidentes de que aínda que, existe un elevado grao de concienciación e rexeitamento da sociedade no seu conxunto contra esta clara manifestación de desigualdade e discriminación contra as mulleres, é moito o que temos por facer aínda para conseguir unha sociedade sen violencia.
Os casos máis graves que temos vivido ata esta data evidencian como esa violencia ten como vítimas preferentes ás mulleres, pero afecta de xeito moi importante aos nenos e nenas, que son tamén vítimas ou testemuñas da violencia, con importantísimas secuelas para o seu desenvolvemento físico e psicolóxico.
A violencia de xénero só se pode erradicar desde a concienciación e a sensibilización de toda a sociedade, así como desde a educación das xeneracións máis novas nos valores da igualdade, a paz, a tolerancia e o rexeitamento da violencia.
Galicia conta cunha lei propia, a 11/2007, para traballar de xeito máis eficaz na eliminación desta lacra da nosa sociedade, e na que se articulan medidas para que a coordinación entre as diferentes administracións se reforce na procura de respostas áxiles e axeitadas.
Os concellos teñen un importante papel de prevención e atención ás vítimas e por elo a súa implicación na resposta eficaz aos casos que se presenten nos seus límites é absolutamente necesaria.
Por todo elo, desde esta Asociación de Mulleres de O Barco Populares queremos expresar o seguinte:

- Rexeitar calquera tipo de violencia que se exerza contra as mulleres, e moi particularmente a violencia que se exerce contra as mulleres no seo das parellas.

- Seguir alzando a voz para insistir ante as diferentes administracións (concello, xunta de galicia e goberno central) para que impulsen todas as medidas precisas para erradicar este fenómeno, particularmente aquelas contidas na distintas leis como a galega 11/2007, e a lei orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, aos e ás menores, por entender que son vítimas, directas ou indirectas, da violencia que se exerce sobre as sús nais, dotando orzamentariamente esta importante modificación de xeito adecuado e suficiente.

- Solicitar ás administracións estatal e autonómica que continúen velando porque os medios de comunicación adopten as medidas oportunas para que o tratamento informativo da violencia contra as mulleres se manteña no respecto debido ás vítimas e ao seu contorno.

23 nov. 2010

VISITA A O BARCO DEL PRESIDENTE PROVINCIAL JOSE MANUEL BALTAREl Comíté ejecutivo del PP de O Barco con la presencia del Presidente provincial del PP de Ourense, Jose Manuel Baltar, se reunió en O Barco para tratar temas de actualidad política y estrategia electoral.

Noticias relacionadas:

http://www.laregion.es/noticia/135764/impulsa/novas/xeracions/barco/

22 nov. 2010

ARSENIO MOLDES ACUSA A EL ALCALDE DE O BARCO DE MENTIR

Arsenio Moldes, portavoz adjunto y coordinador general del PP de O Barco afirma que el alcalde de O Barco miente cuando dice que los miembros del grupo popular votaron en contra de lo acordado en los distintos órganos del partido, y mucho en menos en contra de su portavoz.

"Ante la falta de argumentos el alcalde de O Barco trata de distorsionar la realidad, omite información e intenta desviar la atención de los temas importantes, yo formo parte de la comisión de obras y nunca ha sucedido eso, al contrario que el grupo de gobierno que en alguna ocasión han votado de forma distinta entre ellos".

"Está obsesionado en criticar a nuestro portavoz, Moisés Blanco, quien habla en nombre de todos los que formamos parte del gran proyecto del Partido Popular de O Barco".

A su vez, pide respeto para todos los compañeros que representan al partido popular en las distintas comisiones, y afirma que "se equivoca el alcalde en su estrategia de intentar enfrentarnos, el PP de O Barco es un partido fuerte, unido y que ha salido reforzado tras la celebración del último congreso local".

Además recuerda que "tenemos un líder y candidato que, acompañado de un gran equipo, está realizando un buen trabajo, que se deja la piel por O Barco y esperamos que toda esta labor sea apreciada y valorada por los vecinos y vecinas de O Barco en las próximas elecciones municipales".

16 nov. 2010

O PP DE O BARCO REXEITA A "ACTITUDE HIPÓCRITA" DO ALCALDE NO TEMA DA PRAZA ÁLVARO CUNQUEIRO

O portavoz do Partido Popular no Concello de O Barco, Moisés Blanco, afirma que o alcalde de O Barco “mostra unha actitude hipócrita ao negar, demonizar e rexeitar as propostas do Partido Popular, para logo levalas a cabo”, en referencia á polémica veciñal ocasionada por mor da praza Álvaro Cunqueiro.

Moisés Blanco afirma que no último pleno, celebrado o pasado 4 de Novembro, o grupo de goberno socialista rexeitaba por segunda vez unha moción popular que pedía a execución do aval da praza Álvaro Cunqueiro xa que a obra atopábase paralizada desde que a empresa construtora entrou en concurso de acredores.

Hai un ano, o PP solicitara no pleno a execución deste aval, sendo rexeitada a proposta co argumento de que había que esperar a que o xuíz ditase sentenza respecto diso. “Incluso, o alcalde pediu a retirada da moción, algo ao que o PP se negou por entender que era necesario acelerar unha solución ao problema creado”.

Explica Moisés Blanco que hai uns días aconteceu algo similar, pero esta vez a resposta do alcalde estivo chea de descualificacións cara ao portavoz do PP, quen pretendía que, transcorrido un ano, a moción servise para tomar unha decisión ante o posible risco de que o aval puidese perderse no tempo, e ao mesmo tempo que o debate público apremases unha resolución do asunto.

Tan só 7 días despois, e sen que o xulgado ditase sentenza algunha, o alcalde decide que agora hai que aprobar o expediente para a execución do aval, e leva o asunto a comisión de obras de hoxe luns, 15 de novembro. “Con esta actitude vese que o alcalde carece dun criterio firme e que descoñece os procedementos. Demostra que non lle importa facer o ridículo negando con toda vehemencia un asunto, para poñelo en marcha aos poucos días”, afirma Moisés Blanco.

O portavoz popular considera que por respecto “aos valores democráticos o alcalde debería pedir desculpas públicas ao Partido Popular, quen tan só pretendía dunha forma construtiva solucionar un problema para que todos os veciños e veciñas de O Barco puidesen gozar dun espazo publico necesario como o é esta praza”.

“Este alcalde xa sabe o que é perder un baixo público e algún que outro IVE por descoidos e por falta de dilixencia nas xestións, e por elo queremos evitar que esta situación se repita de novo, perxudicando os intereses de todos os veciños e veciñas de O Barco. Por iso o Partido Popular, na Comisión de Obras votará a favor de que se poña en marcha o expediente de execución do aval, e a praza sexa unha realidade canto antes.

11 nov. 2010

QUEREMOS ESCUCHARTEEn las próximas semanas vamos a promocionar una novedosa acción de comunicación con los vecinos de O Barco. El portavoz del PPdeG en O Barco, Moisés Blanco, y el coordinador del partido Arsenio Moldes presentaron ayer dicha acción de recogida de sugerencias. Buscamos 'escuchar lo que los vecinos nos quieran transmitir'.
Van a estar a disposición de quien quiera hacer cualquier tipo de sugerencia unas tarjetas que durante estos días podrán encontrar en sus buzones, las que podrán remitirnos bien sea por correo ordinario, o bien en el buzón que instalaremos en la C/ Lauro Olmo. También seguirá al servicio de los ciudadanos nuestro correo electrónico al que también podran enviar sus propuestas. comunicación@ppobarco.esNOTICIA RELACIONADA:

http://www.laregion.es/noticia/135247/OBarco/PP/campaña/recogida/sugerencias/