28 jun. 2014

NOS ÚLTIMOS DOUS ANOS O HOSPITAL COMARCAL DE VALDEORRAS AUMENTOU A SÚA OFERTA ASISTENCIAL CON MAIS SERVIZOS E PERSOAL PROPIO


  • Por primeira vez na historia do HCV este completou o seu cadro de persoal nos servizos de Traumatoloxía, Anestesia e Hematoloxía e ampliou as súas especialidades, servizos e consultas externas
  • A Xerencia lamenta que se alarme á cidadanía, máxima beneficiaria das melloras introducidas e testemuña das súas vantaxes
  • A Xerencia mantén a súa aposta pola necesidade de contar cun novo TAC para o hospital valdeorrés e confía en que este sexa renovado canto antes


Ourense, mércores 25 de xuño de 2014.- Nos últimos anos o Hospital Comarcal de Valdeorras logrou, por primeira vez desde a súa apertura en 1984, aumentar a súa oferta de especialidades médicas, incrementar o persoal médico de servizos ata completar por primeira vez na súa historia os cadros de persoal, e poñer en marcha probas diagnósticas e consultas de alta resolución, que ata agora tan só se realizaban en Ourense, ademais de abrir a citación desde Atención Primaria para consultas e probas diagnósticas, que antes só se podían pedir desde o Hospital.


Ante todo elo, a Xerencia Executiva lamenta o comunicado emitido por un grupo de facultativos do HCV, con praza en propiedade, que minusvaloran melloras que están a ser percibidas pola poboación e que se poden demostrar, desde a tranquilidade e os datos obxectivos.


As novas especialidades, Cardioloxía, Neuroloxía, Endocrinoloxía e, esquecen citar, Dixestivo, son un gran logro para a mellora da oferta asistencial dos cidadáns de Valdeorras, e son servizos atendidos por especialistas contratados por este hospital, con plena capacidade para atender aos pacientes a tódolos niveis: consultas, ingresos e gardas, con gran estabilidade do seu persoal desde o inicio. En ningunha destas consultas, como nas do resto de servizos, se atenden 70 pacientes por consulta.


Ademais, por vez primeira, os pacientes de Valdeorras poden acudir ao seu Centro de Saúde para ser citados no seu hospital para probas diagnósticas, e consultas de acto único ou alta resolución, de dixestivo e cardioloxía. Para o que, ata hai ben pouco, eran derivados a Ourense.


Tamén por vez primeira desde a apertura do HCV, seu Servizo de Traumatoloxía conta con 4 facultativos, completando seu cadro de persoal, e por primeira vez cóntase con 4 anestesistas, completando tamén o cadro de persoal. Neste último servizo é especialmente relevante, porque a poboación lembrará non poucos momentos nos que este centro contaba con só dous anestesistas, e incluso un, vivíndose momentos de tal limitación, que a piques se estivo de suspender a actividade cirúrxica por falta de estes especialistas.Gardas e garantía de continuidade asistencial

Hematoloxía conta, e mantén permanentemente, dous efectivos, e trala renuncia esta semana, sen o preceptivo aviso previo, dun dos seus titulares, este mesmo luns comezará a traballar un novo hematólogo. Pola súa banda, estas gardas mantense en tempo, 365 días do ano, e forma, localizadas, como desde 1984.


Uroloxía non só mantén seu efectivo, pese a anos de descontinuidade neste servizo ante as dificultades de fidelizar persoal, senón que este especialidade proxecta melloras en canto a ampliación da súa oferta cirúrxica, que permitirá, ao igual que no resto de especialidades, evitar o traslado a outros hospitais dos pacientes de Valdeorras.Tódolos servizos do HCV manteñen unha organización de gardas que garanten en todo momento a asistencia urxente con criterios de calidade, inmediatez e seguridade e, a reorganización destas, tan só tiveron efectos retributivos, poñendo límite así a anos de agravios comparativos con outros profesionais de igual mérito e capacidade. Mostra delo, foi informe elaborado polo Consello de Contas en 2010 sobre as singulares características organizativas e retributivas do Servizo de Urxencias.Tanto o Servizo de Urxencias do HCV como o Punto de Atención Continuada (PAC) contan co mesmo número de facultativos desde a entrada da actual Xerencia, e a reorganización dos seus efectivos, realizada con anterioridade, tan só respondeu a adecuar o número de persoal por quenda ás necesidades e actividade rexistrada. De feito, a finais do pasado ano implantouse un sistema de Triaxe, que permite ordenar a atención dos pacientes en base a criterios de urxencia e non só de orde de entrada, con plenas garantías asistenciais e mellora dos tempos de resposta.

 

Por último, a Xerencia lamenta a falta de vontade de dialogo, deste colectivo de médicos propietarios, para aclarar ou tratar de achegar posturas, e rexeita a falta de respecto no tratamento das responsables da dirección, que como traballadores públicos se deben ao paciente e a mellora das súas condicións asistenciais, por riba de intereses profesionais ou retributivos. Pese a elo, a Xerencia mantén as súa plena disposición e oferta para o dialogo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario