1 oct. 2013

O PP DE O BARCO PIDE QUE A "FESTA DO BOTELO" SEXA DECLARADA COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA


Moción que presenta o Grupo Municipal Popular, ao amparo do establecido no artigo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para o seu debate e, en seu caso aprobación no el Pleno Ordinario do mes de outubro.

 
DECLARACIÓN DA FESTA DO BOTELO COMO “FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA”

Si en algunha cousa coincidimos todos os cidadáns de O Barco e mesmo boa parte dos que nos visitan é que O Botelo é o produto rei da nosa mesa. Ao redor dun bo Botelo xúntanse familias, amigos, asociacións ou todo tipo de colectivos para degustar este nobre manxar ben regado polos ricos caldos de Valdeorras.


A exaltación deste produto, que contén o mellor do “porco”, conta co respaldo dos veciños e veciñas de O Barco, e por iso desde o Concello vense organizando, desde hai máis de unha década, a Festa do Botelo. Unha festa totalmente consolidada e certamente moi concorrida logo de celebrárense xa XIII edicións, que mistura cultura, tradición e gastronomía, sinais de identidade de calquera pobo. Todas son razóns de peso para intentar que esta festa consiga a declaración de FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA.


O DECRETO 39/2001, de 1 de febreiro establece no seu artigo 22º, a potestade da Xunta de Galicia para declarar festas de Galicia de interese turístico aquelas manifestacións ou acontecementos de carácter festivo que, celebrados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, supoñan unha valoración da cultura e das tradicións populares e teñan unha especial importancia como atractivo turístico. Asemade, contempla como requisitos unha antigüidade mínima de 10 anos na súa celebración, así como razóns de singularidade, tradición, participación ou valor cultural.


Desde o Grupo Popular estamos convencidos de que a “Festa do Botelo” de O Barco de Valdeorras reúne todas as condicións para ser merecedora da declaración de Festa de Interese Turístico e por iso presentamos esta moción. Coa intención de que por unanimidade, representando o apoio da cidadanía a esta exaltación gastronómica, o Concello de O Barco inicie os tramites para conseguir esta importante declaración que, sen lugar a dubidas, suporía un fortalecemento, impulso e promoción tanto da festa como do propio produto.


Por todo o anteriormente exposto o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:


Primeiro.- O Concello de O Barco considera que, segundo o Decreto 39/2001 de 1 de febreiro, a FESTA DO BOTELO e merecedora da declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.


Segundo.- O Concello de O Barco iniciará de forma inmediata o expediente para presentar a solicitude de declaración de Festa de Interese Turístico ante a Xunta de Galicia.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario