8 oct. 2013

O PARTIDO POPULAR ABANDONA A MESA DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO O.R.A. DO CONCELLO DE O BARCO


O PARTIDO POPULAR ABANDONA A MESA DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO O.R.A. DO CONCELLO DE O BARCO

  • Moisés Blanco lembra que o servizo leva prestándose sen contrato desde hai máis de 5 anos, con ampliación de calles con Zona Azul de forma irregular.

  • O Portavoz Popular afirma que “o seu grupo non quere formar parte dun asunto tan chapuceiro, cheo de irregularidades desde fai moito tempo como é o da ORA”.

  • O representante dos populares na mesa de contratación, Arsenio Moldes, xa non acudiu a última reunión, e di que “logo de quedar deserto o concurso xa non queremos ser cómplices deste procedemento viciado desde o principio”.

O Barco de Valdeorras, 01 de setembro de 2013.- O Portavoz do Grupo municipal do Partido Popular do Barco vén de anunciar que o seu grupo abandona a mesa de contratación do servizo ORA do Concello de O Barco. Moisés Blanco afirma que “todo o asunto da ORA cheira mal desde o principio. O Grupo Popular non vai a seguir participando nun proceso chapuceiro e cheo de irregularidades”.

Lembra Moisés Blanco, que o contrato para a xestión e explotación do servizo da O.R.A. asinouse o 28 de xuño de 2005 (a adxudicataria foi Dornier, S.A.) e prorrogouse por outros dous anos o 16 de agosto de 2007. Dende aquela, non consta ningunha nova sinatura de prórroga, polo que o servizo se leva prestando sen contrato desde hai máis de cinco anos”.
Ademais, durante todo este período de continuas ilegalidades producíronse varias ampliacións de rúas para regular con Zona Azul que inicialmente non constaban no contrato.

Fai case un ano que o grupo popular presentou varios escritos dirixidos aos diferentes técnicos do Concello solicitando informes ao respecto do funcionamento do servizo, aos incumprimentos do pliego de cláusulas administrativas particulares da contratación e mesmo as liquidacións que tiña que presentar a empresa concesionaria sen conseguir ningunha resposta.

Quixemos interesarnos polo control financeiro e de eficacia do Servizo Público de Ordenación e Regulación de aparcamento de vehículos na vía pública (O.R.A.) a través da solicitude de informes técnicos logo das irregularidades detectadas pero resultou misión imposible”, asegura o Portavoz Popular barquense.

Os populares inciden en que esta falta de transparencia económica no servizo impediu controlar certos "fenómenos de difícil explicación", tales como que pese a declarar a empresa perdas de 19.364,31€ e 8.792,80€ durante os anos 2010 e 2011, continúe prestando o servizo municipal sen pagar ao Concello o canon establecido no pliego pola prestación deste servizo, e despois de todo volvan a presentarse ao novo concurso.

Arsenio Moldes, concelleiro popular e representante na mesa de contratación di que “non se entende moi ben que unha empresa que tivo perdas durante todos estes anos se volva a presentar para prestar o mesmo servizo”.

Engade o concelleiro popular que “pese a que nos pedimos o rescate da concesión a vista das irregularidades, por responsabilidade quixemos estar presentes na mesa de contratación, pero logo de quedar deserto o concurso xan non queremos ser cómplices deste proceso viciado desde o principio”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario