16 oct. 2014

El gobierno socialista rechazó la moción popular solicitando la revisión de todas las farolas de O Barco


Moción que presenta o Grupo Municipal Popular, ao amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, para o seu debate e, no seu caso aprobación, no Pleno Ordinario do mes de Outubro.CONTROL E REVISIÓN DAS FAROLAS DO CONCELLO E ELIMINACIÓN DOS CADROS ELÉCTRICOS DAS ÁRBORES


Sabido é por esta corporación a insistencia por parte do grupo municipal do Partido Popular para que se efectúe a retirada dos cadros eléctricos colocados en determinadas árboles dos xardíns barquenses, así como o cableado existente nalguns dos ditos árbores; o que chamamos "árbores como postes eléctricos", no Malecón, praza de Andrés de Prada, etc. Non é a primeira vez que nas comisións pediuse a sua retirada; confirmándose que a día de hoxe non se fixo nada. 


De igual modo constátase a existencia de farolas do alumeado público en mal ou deficiente estado, farolas inclinadas, ben por ter levado algún golpe de algún vehículo, ben por gamberrismo, ou por fallar ou ceder o seu basamento.


Desde o Grupo Popular queremos recalcar o perigo en potencia de tales situacións e isinsistir unha vez mais na necesidade de que se corrixan ditas deficiencias para evitar indesexables accidentes. Os acontecementos destes últimos tempos con tráxicos finais reafírmanos na nosa petición e confirman a importancia do mantemento destas instalacións.


Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:


Primeiro.- O Concello de O Barco elaborará un informe co estado de todas as farolas existentes no término municipal para, no seu caso, reparalas ou reemplazalas a maior brevedade.

Segundo.- O Concello de O Barco elimirá de xeito imediato todos os cadros eléctricos e cables tendidos entre as ramas das árbores, así como aqueles que están preto dos parques infantís ou paseos, pudendo ser manipulados por calquera persoa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario