8 sept. 2014

O Pleno do Concello de O Barco aproba unha moción do PP na que se propoñía a "Presentación do Proxecto de Dragado do Sil"

(Moción aprobada por unanimidade)

Presentación do Proxecto de “Dragado do Río Sil para a zona do Malecón”

Seguramente que todas e todos os veciños barquenses coincidimos na verdadeira importancia que tería para O Barco poder realizar un dragado no Río Sil ao seu paso polo Malecón, e deste xeito, volver novamente a disfrutar do río tanto a nivel lúdico como deportivo.


Por iso, o propio Concello presentou en varias ocasións ante a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e a Xunta de Galicia o proxecto de “Dragado do Río Sil para a zona do Malecón” que resultou denegado nos últimos instantes da tramitación.


As obras de dragado que figuran no proxecto, redactado no seu momento polos técnicos municipais, propón a retirada de acarreos do río nun tramo duns 340 ml, cun espesor medio de 60 cm, o que supoñería que o volume total a extraer estaría en torno aos 18.300 m³. Valorado nuns 100.000€, o proxecto foi rexeitado por última vez en xuño de 2009, tras superar diversos informes das administracións competentes.


Desde o Grupo Popular queremos insistir na necesidade de que se volva a presentar, porque si outras cidades como Zaragoza ou León, por citar algúns exemplos, executaron importantes proxectos de dragado dos seus ríos O Barco tamén tería que poder facelo.


Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:


Primeiro.- O Goberno do Concello de O Barco convocará a Comisión de Medio Ambiente para que o proxecto sexa obxecto dun novo estudo e se poidan realizar as oportunas modificacións.

Segundo.- Rematada a fase de estudo o Proxecto será presentado novamente, nun plazo non superior a tres meses, ante os diferentes organismos competentes.


Terceiro.- Se finalmente o proxecto recibise o visto bo o Concello de O Barco buscarà a colaboración da Xunta de Galicia, Deputación e a propia Confederación Hidrográfica para sufragar o custo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario