10 dic. 2012

O PP de O Barco solicita ao interventor municipal que emita informes sobre o control financieiro e de eficacia do servizo da O.R.A.


·        Os populares veñen detectando deficiencias na xestión deste servizo, polo que rexistraron hoxe un escrito no Concello para dar conta das irregularidades, como é a prestación do servizo sen contrato en vigor


O Barco de Valdeorras, 05 de decembro de 2012.- O grupo municipal do Partido Popular do Barco ven de presentar esta mañá un escrito no Rexistro Xeral do Concello, onde solicita expresamente ao interventor muncipal que, a fin de proceder ao control financieiro e de eficacia do Servizo Público de Ordenación e Regulación de aparcamento de vehículos na vía pública (O.R.A.) no Barco de Valdeorras, emita os informes que procedan á vista das irregularidades detectadas polos populares e expostas no devandito escrito.

Explica o portavoz popular, Moisés Blanco Paradelo, que recurren ao funcionario encargado de fiscalizar a actividade económica do Concello, pola preocupación ante o que considera un servizo irregular. Lembra Moisés Blanco que o contrato para a xestión e explotación do servizo da O.R.A. asinouse o 28 de xuño de 2005 (a adxudicataria foi Dornier, S.A.) e prorrogouse por outros dous anos o 16 de agosto de 2007. Dende aquela, non consta para os populares ningunha nova sinatura de prórroga, polo que o PP de O Barco solicita ao interventor municipal que certifique se existe incumprimento do pliego de cláusulas administrativas particulares da contratación.

Tamén explican os populares que o pliego establece que a concesionaria debe presentar anualmente ante o Concello a xestión de contas, inversións realizadas e un inventario actualizado de bens adscritos ao servizo. Moisés Blanco fai constar no escrito que asina en nome dos populares que non se están a respetar ditas prescripcións, xa que, por exemplo, o que deberían ser liquidacións anuais "son meras certificacións unilaterais dun só folio, onde se indica a tanto alzado a recaudación obtida, o custe do servizo e os cánones que en consecuencia se satisfarían ao Concello, sen aportar siquera o desglose desas cantidades". De feito, os populares lembran que a partires de 2008, estas supostas liquidacións só foron aportadas unha vez que así o requeriu o tesoreiro municipal á empresa, en febreiro de 2011.

Por último, os populares inciden en que esta falta de transparencia económica no servizo impide controlar certos "fenómenos de difícil explicación", tales como que pese a declarar a empresa pérdidas de 19.364,31€ e 8.792,80€ durante os anos 2010 e 2011, continúe prestando o servizo municipal sen pagar ao Concello o canon establecido no pliego pola prestación deste servizo dende o ano 2008, a pesares de que ao ano seguinte, en 2009, a empresa chegase a declarar un excedente do servizo.

O portavoz municipal, Moisés Blanco, explica que non quixo facer público este asunto ata o de agora "para non ser tachado de electoralista durante a pasada campaña das autonómicas", do mesmo xeito que tampouco quixo que as irregularidades detectadas neste servizo en O Barco se mesturasen coas acontecidas nos servizos da O.R.A. de municipios como o de Ourense ou Lugo, por exemplo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario